TABERNACL TREFORYS

“cadeirlan” y capeli

Corau

Mae'r Tabernacl yn cael defnydd cyson gan gorau lleol ar gyfer cyngherddau ac ymarferion.

Côr Tabernacl Treforys
Tabernacle Morriston Choir
Côr Merched Treforys
Mortriston Ladies choir
Côr Orffiws Treforys
Orpheus Choir
Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys
RFC Choir